Begrepet streikebryteri gjenfinnes ikke i lovgivningen. Utføring av arbeid som kan karakteriseres som streikebryteri har på den annen side rettslige konsekvenser. Artikkelen gir en oversikt over rettsforholdet mellom bedrifter som henholdsvis er og ikke er rammet av konflikt og deres ansatte, og i hvilke tilfeller ansattes utføring av arbeid er å anse som streikebryteri. Det gis også en oversikt over konsekvensene av at det foreligger, eller hevdes å foreligge, streikebryteri.