Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når og hvordan skal vi reparere fyllinger med defekter?


NIOM (Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer), Oslo, Avd. for kariologi, Universitetet i Oslo, Norge.

Reparasjon av restaureringer i munnhulen har vært utført til alle tider, men har fått en større oppmerksomhet de seneste to til tre tiår, ikke minst takket være kompositter og adhesive teknikker. Oppmerksomheten rundt «Minimal Invasiv Tannpleie» har også spilt en viktig rolle. Restaureringer har etter hvert god holdbarhet, noe som gjør det verdifullt å ta vare på dem, og reparasjon av defekte fyllinger vil i tillegg øke levetiden betydelig. Dette anbefales av fagfolk over hele verden, og er implementert i utdanningen av nye tannleger i en rekke land.

Kompositter og bonding-systemer er sentrale i reparasjonsprosessene. I tillegg til dette trenger man en del andre teknikker avhengig av hvilket materiale som skal repareres. Denne artikkelen forsøker å fremme reparasjon som viktig behandlingsalternativ, og hvordan de forskjellige restaureringsmaterialene bør behandles.

Emneord: Allmenn dannelse, cariologi, materiallære

Repair of dental restorations has always been performed, but has become increasingly more popular over the past decades, most likely due to modern composites and adhesive techniques. Focus on «Minimal Invasive Dentistry» has played a central part as well. Modern restorations have good longevity, which makes them worth good maintenance. Repair of defect restorations certainly increases their life in service substantially. Scholars around the world recommend repair, as it is taught at dental schools in many countries. Composites and bonding systems are central in the process of repair. In addition, different techniques are required depending on what material is in question. This article aims to promote repair as an important treatment alternative. It also deals with how different materials should be pre-treated.

Keywords: General dentistry, cariology, material science
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon