Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvorfor får barn emaljefeil?


Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo, Norge


Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo, Norge


Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo, Norge


Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo, Norge

Emaljefeil kan ses som lokale eller generelle misfarginger, såkalte kvalitative defekter, eller som kvantitative defekter hvor emaljen er generelt tynn, manglende eller har furer, groper og ujevn struktur. Årsaker kan være lokale påvirkninger, generelle påvirkninger eller genetiske endringer. Lokale påvirkninger som tanntraumer i melketannsettet gir ofte emaljefeil i det permanente tannsettet. Generelle påvirkninger som alvorlig sykdom under tanndannelsen, D-vitaminmangel og forgiftninger kan gi ulike typer emaljefeil. Mutasjoner i spesifikke emaljegener eller andre gener som bidrar i embryogenese kan gi utviklingsforstyrrelser i tannemalje. Mange emaljefeil av typen MIH kan ikke forklares ved noen av de nevnte faktorene, og det forskes på andre hittil ukjente årsaksfaktorer.

Nøkkelord: Hypomineralisering, emaljehypoplasi, tannutviklingsforstyrrelse, MIH (Molar Incisiv Hypomineralisering), tanntraume

Enamel defects can be seen as localised or general discolorations due to qualitative defects or quantitative defects appearing as thin, missing, pitted or grooved enamel. Etiologic factors can be local or general, acquired or genetic. Local factors such as dental trauma in the primary dentition often give enamel defects in the permanent dentition. General factors such as illness during enamel formation, vitamin D deficiency and toxic substances can cause enamel defects. Mutations in enamel specific genes or other embryonic genes can influence enamel development. Even though many mechanisms and etiologic factors are well known, several MIH-type enamel defects cannot be explained. Therefore, these mechanisms are still under research.

Keywords: Hypomineralisation, enamel hypoplasia, dental developmental defect, Molar incisor hypomineralisation, dental trauma
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon