Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hur kan vi hjälpa omsorgsberoende äldre personer att behålla en god oral hälsa och undvika en oral katastrof?


Institutionen för odontologi, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige

Livslängden ökar och flertalet äldre har kvar sina tänder med eller utan komplettering av fasta tandersättningar, långt upp i åren. Denna framgångssaga har dock en baksida. Om en äldre person drabbas av sjukdomar och funktionshinder, inte minst demens, glöms munnen ofta bort. Regelbunden tandvårdskontakt är viktig för att bevara den orala hälsan men upprätthålls inte detta, är förfallet snart ett faktum. För en del omsorgsberoende äldre har hemtandvård funnits vid svårigheter att ta sig till klinik men Corona-pandemin har nu hindrat detta. Särskilt drabbas omsorgsberoende äldre som bor kvar i sitt eget hem, en ökande grupp i samhället. Vi behöver hitta fungerande alternativ till tidigare arbetssätt. De äldre behöver regelbundna munhälsokontroller och vårdpersonalen behöver stöd av tandvårdspersonal i munvårdsarbetet. Det behövs ökad munhälsokunskap inom sjuk- och äldrevården samt ett välfungerande multiprofessionellt samarbete.

Ämnesord: Äldre, omsorgsberoende, munhälsa, munhälsovård, samarbete

Life span is increasing and most elderly people keep their teeth with or without fixed tooth replacements, well into high age. However, this success story has its up- and downsides. If an elderly person suffers from diseases and disabilities, not least dementia, the mouth is often forgotten. Regular dental contact is important to uphold, but if not, oral decay soon becomes a fact. For some care-dependent elderly, domiciliary dental care has been an alternative to visit a clinic, but the Corona pandemic is an obstacle for this care model. Particularly affected are dependent elderly people who live in their own homes, an increasing group in society. We need to find workable replacement methods. The elderly must have regular oral health check-ups and the healthcare staff need support of dental professionals in their oral work. Increased oral health knowledge is needed as well as well-functioning multi-professional collaborations.

Keywords: Elderly, dependency on care, oral health, oral health care, cooperation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon