Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

E-cigaretter: en gevinst for folkesundheden eller endnu en udfordring i tobaksforebyggelsen?


Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital, København, Danmark

Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

E-cigaretten er et produkt, hvor en nikotinholdig væske opvarmes elektronisk, i stedet for at tobak forbrændes. Der foreligger efterhånden mange studier omkring helbredseffekter, men der mangler evidens om langtidseffekter. Studier, hvor forfatterne ikke har en interessekonflikt, indikerer/finder næsten altid helbredsskade. Der er fundet mange negative orale effekter ved brug af e-cigaretter. Tandlæger har en vigtig rolle i at identificere e-cigaretbrug og være opmærksomme på e-cigaretters skadelige virkninger. Rygere, der ønsker en oral sundhed, skal holde helt op med at ryge, ikke skifte til e-cigaretter. Evidensen peger desuden på helbredsskade på blandt andet lungerne og hjertekarsystemet. Stigende brug af e-cigaretter hos børn og unge (i nogle lande) er bekymrende, og der er sufficient evidens til at konkludere, at e-cigaretbrug øger risikoen for, at de begynder at ryge almindelige cigaretter. Ingen e-cigaretter er godkendt som rygestopmidler, og befolkningsbaserede studier indikerer, at de kan have modsat effekt, dvs. underminere rygestop. Potentielle helbredsgevinster ved skift fra almindelige cigaretter til e-cigaretter forsvinder ved samtidig rygning.

Emneord: E-cigaretter, rygning, tobak, harm reduction, helbred, oral sundhed

The e-cigarette is a product in which a nicotine-containing liquid is heated electronically, instead of burning tobacco. There are many studies on health effects, but there is a lack of evidence on long-term effects. Studies in which the authors do not have a conflict of interest almost always indicate/find health damage. Many negative oral effects to using e-cigarettes have been found. Dentists have an important role to play in identifying e-cigarette use and increasing the awareness of the harmful effects of e-cigarettes. Smokers who seek oral health should stop smoking altogether, not switch to e-cigarettes. The evidence also points to health damage to, among other things, the lungs and the cardiovascular system. Increasing use of e-cigarettes by children and adolescents (in some countries) is worrying, and there is sufficient evidence to conclude that e-cigarette use increases the risk of taking up regular cigarettes. No e-cigarettes are approved as a smoking cessation method, and population-based studies indicate that they may have the opposite effect, i.e. undermine smoking cessation. Potential health benefits of switching from regular cigarettes to e-cigarettes disappear with simultaneous smoking.

Keywords: E-cigarettes, smoking, tobacco, harm reduction, health, oral health
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon