Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Dentinhypersensitivitet


Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, Norge

Dentinets sensitivitet har sin bakgrunn i den anatomiske organiseringen av tenners nerveforsyning. Tenner har en uvanlig rik sensorisk nerveforsyning, og i motsetning til andre vev i kroppen vil nesten alle nervesignaler som utgår fra tenner gi en smerterespons. Dentinhypersensitivitet utgjør et problem for mange pasienter, men også for tannleger kan smerter fra tenner være en diagnostisk utfordring. Denne oversikten beskriver det anatomiske grunnlaget for dentinets sensitivitet, og hvordan sentrale signalveier kan hemme eller forsterke en smerterespons utgående fra tenner. Videre omtales pulpatesting og hvordan en skal tolke svarene som disse testene gir. Til slutt diskuteres årsaker som ligger bak dentinets sensitivitet, og hvordan inflammatoriske forandringer i tenner kan endre smertebildet. Som klinikere må vi forholde oss til perifere og sentrale komponenter i nervesystemet når vi diagnostiserer og behandler tannsmerte. Basal kunnskap om hvert nivå vil derfor være viktig for å kunne forstå og gi riktig og effektiv smertekontroll.

Emneord: Anatomi, endodonti, klinisk oral fysiologi, oral patologi

The sensitivity of dentin is a consequence of the anatomical organization of nerves innervating teeth. Teeth have an extraordinary rich nerve supply, and compared to other tissues in the body, almost all nerve signals sent from teeth will result in a pain response. Dentin hypersensitivity may represent a problem for many patients, but pain from teeth may also represent a diagnostic challenge for dentists. This article gives an overview of the anatomical basis for the sensitivity of dentin, and central signaling pathways can suppress or increase a pain response from teeth. Further, pulp testing and interpretation of the results from such tests are discussed. Finally, the mechanisms behind dentin sensitivity and how inflammatory changes in the pulp may affect the pain experience are discussed. A basic knowledge about peripheral and central components in the signaling pathways from teeth is needed, both to understand and to provide proper and effective pain control.

Keywords: Anatomy, endodontics, clinical oral physiology, oral pathology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon