Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Bett och välmående – vilken betydelse har bettavvikelser och tandreglering för livskvalitet hos ungdomar?


Ortodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö Universitet, Sverige


Ortodontiavdelningen, Eastmaninstitutet, Folktandvården Stockholm AB, Sverige

Bettavvikelser är så pass vanligt att ca 70 % av alla i en barn-och ungdomspopulation har en eller flera bettavvikelser. Detta innebär att det snarare är ett normaltillstånd än en avvikelse. Att bettavvikelser i den estetiska zonen kan påverka den självupplevda livskvaliteten hos barn och ungdomar finns det hög evidens för. Dock är livskvalitet ett komplext begrepp och kan se olika ut i olika åldrar och i vilket sammanhang individen befinner sig i. Om ortodontibehandling förbättrar livskvaliteten eller ej har vi inget entydigt svar på. Då det är ett divergerande material i de studier som finns är det svårt att finna en hög evidens för dessa samband. Variabler som självkänsla och socioekonomisk nivå har sannolikt en inverkan på livskvaliteten men sambanden där är inte entydiga och fullständigt utredda så mer forskning krävs innan vi har ett nyanserat svar på hur sambanden ser ut.

Ämnesord: Munhälsorelaterad livskvalitet, ortodonti, barn och ungdomar

Dentoalveolar deviations are present in 70% of a child and adolescent population. Thus, these ”deviations” are rather a normal condition. There is a high level of evidence that dentoalveolar deviations in the aesthetic zone may have an impact on the quality of life among children and adolescents. However, quality of life is a complex concept and may differ depending on age and context for the individual. There is no clear answer to whether orthodontic treatment may enhance the quality of life, the studies performed are to divergent with regards to materials. Variables such as self-esteem and socioeconomic level may have an impact on quality of life but the connections are not clear and more research in this field is needed.

Keywords: Oral health related quality of life, orthodontics, children and adolescents
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon