Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Viktige egenskaper ved fremtidens dentalmaterialer

NIOM – Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, Norge
NIOM – Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, Norge

Fremtidens materialer må kunne motstå hovedårsakene til at dagens materialer svikter, som er sekundærkaries og frakturer. I tillegg må materialene være enkle i bruk. Det er flere strategier for å motvirke sekundærkaries. Bioaktive materialer med antibakterielle tilsetningsstoffer motvirker dannelse av biofilm og forhindrer bakterievekst. Det er ønskelig å utvikle materialer med høy motstandskraft mot mekanisk og biokjemisk belastning og like gode eller bedre mekaniske, fysiske og kjemiske egenskaper som naturlig tannsubstans. Det er et paradoks at tannsubstans som er hydrofilt, erstattes med hydrofobe materialer. Fremtidens materialer må baseres på en ny kjemi som tar hensyn til de biologiske egenskapene ved emalje og dentin.

Emneord: Fyllingsmaterialer, metakrylater, kjemi, antibakteriell

The dental materials of the future must be able to combat the main reasons that current materials fail, which are secondary caries and fracture. In addition, the materials must be easy to use. There are several strategies under development to counteract secondary caries. Bioactive materials with antibacterial additives counteract the formation of biofilm and prevent bacterial growth. It is desirable to develop materials with high resistance to mechanical and biochemical challenges and equal or better mechanical, physical, and chemical properties compared to those of tooth substance. It is paradoxical that hydrophilic tooth substance is replaced with hydrophobic materials. Future materials must be based on new chemistry that takes into account the biological properties of enamel and dentin.

Keywords: Restorative materials, methacrylates, chemistry, antibacterial
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon