Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Trenger tannleger utdanning i odontologisk psykologi?

Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge
Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge
Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge

Utfordringene innen tannhelse er i endring. Det blir større forskjeller med mange som er friske, mens de personene som har sykdommer i tenner og munnhule, ofte har kompliserte årsaksforhold (1). Tilnærmingen blir tilsvarende komplisert, og utfordringen er ofte å nå frem til pasientene. Angst har betydning og gjør pasienter mindre tilgjengelige for råd og behandling. Tannhelsepersonell må derfor forholde seg til pasientens angst dersom pasienter skal behandles faglig forsvarlig. Artikkelen gir en oversikt over grunnleggende prinsipper for pasienten (føle seg trygg, oppleve god relasjon med behandler og oppleve kontroll både over situasjonen og egne reaksjoner og affekter). Det gis en oversikt over noen nyttige og effektive spesifikke teknikker som forfatterne mener bør vektlegges innen utdanning og kompetanseoppbygging.

Emneord: Tannbehandlingsangst, kommunikasjon, atferdsteknikker, smerte

Challenges in dentistry are changing. More patients have good oral health and the ones with dental problems more often have complex causal relationships. The approach needed for building a good relationship and enabling the patients to understand their own health challenges is similarly difficult. Anxiety is one important factor that makes patients less perceptible for information and health advise. Consequently, dental staff must take patients’ anxiety seriously. This chapter gives an overview of patients’ basic needs: to feel safe, to have a good relationship with the dentist and to experience control of the situation as well as own reactions and affections. The chapter gives an overview of some useful behavioral management techniques the authors believe should be emphasized in education and competence building.

Keywords: Dental Anxiety, Communication, Behavioural Management Techniques, Pain
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon