Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

För tidigt född

– hur påverkar det oral hälsa?
Avd. för pedodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige.
Avd. för pedodonti, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige.

Allt fler för tidigt födda barn överlever tack vare en alltmer utvecklad och framgångsrik intensivvård. Tandvården möter därmed en ny grupp barn som är födda 3 till 4 månader för tidigt. För tidig födsel kan ge hälsoproblem, kognitiva och motoriska svårigheter. Det finns idag kunskap om konsekvenser under småbarnsåren och uppväxtperioden men betydligt mindre kunskap om vad som händer i vuxen ålder. Hittills har studier i tandvården visat att för tidigt födda barn klarar sig väl men framförallt de mycket och extremt för tidigt födda barnen kan behöva uppmärksammas. Dels kan det förekomma problem av psykologisk art och dels avvikelser i tandutveckling såsom mindre tandstorlek, förseningar i tandmognad och ökad förekomst av emaljstörningar. De för tidigt födda barnen kan även ha fler bettavvikelser och ökat behov av tandreglering. Därför behöver tandvården ge dessa barn och ungdomar särskilt omhändertagande för att gruppen ska kunna försäkra sig om en god oral hälsa.

Ämnesord: För tidigt född, behandlingsproblem, tandutvecklingsstörningar, bettavvikelser

Children born 3 to 4 months prematurely constitute a new group of patients for the dental team. From birth through adolescence complications related to premature birth could be found considering medical, cognitive and motor functional. The knowledge of medical and odontological consequences of preterm birth in adulthood are less understood. To date studies have shown that prematurely born children do well on a whole, but some of them may need extra attendance. The problems could be behaviour difficulties but also disturbances in tooth development as smaller teeth, delay in tooth maturation and more enamel defects, especially the very and extremely preterm born. They could also have more malocclusions and greater need for orthodontic treatment. Thereby the dental team needs to ensure this group a good oral health.

Keywords: Preterm, behaviour management problems, disturbances in tooth development, malocclusions
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon