Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Eldre som ikke koopererer

– etiske aspekter
Senter for medisinsk etikk, institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Norge
Avdeling for Kariologi og Gerodontologi, Institutt for klinisk odontologi, Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, Norge
Avdeling for Kariologi og Gerodontologi, Institutt for klinisk odontologi, Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, Norge
Avdeling for Kariologi og Gerodontologi, Institutt for klinisk odontologi, Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, Norge
Avdeling for Kariologi og Gerodontologi, Institutt for klinisk odontologi, Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo, Norge

Helsepersonell opplever ofte tvil og uenighet om hva som er riktig handling i den kliniske hverdagen. Når sykdom svekker pasientens kommunikasjonsevne, kan dette bli spesielt utfordrende. Hvis pasienten ikke er samtykkekompetent og ikke koopererer, vil det føre til etiske dilemmaer omkring autonomi og nødvendig helsehjelp. Når eldre rammes av funksjonssvikt, kan de på kort tid oppleve forfall i oral helse. Det kan oppleves som etisk uforsvarlig å unnlate behandling dersom det medfører helsemessige konsekvenser, men hva som er betydningsfullt for pasienter i livets siste fase, kan være vanskelig å vite. Etter hvert som samfunnet utvikler seg, vil det oppstå nye etiske problemstillinger. Det er derfor svært viktig at tannhelsepersonell deltar i tverrfaglige miljøer slik at etiske føringer og lovfestede reguleringer bestemmes i henhold til relevante kliniske problemstillinger.

Emneord: Etikk, eldre, ikke-kooperasjon, samtykkekompetanse, tvang

Healthcare professionals will often experience doubt and disagreement in clinical situations. When patients with cognitive disorders are not competent to give consent and refuse to cooperate according to necessary treatment, it may be especially challenging. This often leads to ethical dilemmas concerning patients’ autonomy and their need for healthcare. Physical and cognitive impairment may cause a rapid collapse in oral health. Healthcare professionals may find it unethical to refrain from treatment if it leads to medical consequences. However, what the patients consider as significant in the last stages of life may be difficult to assess. As society develops, we will face new and unfamiliar ethical challenges. Therefore, it is important for dental professionals to participate in multidisciplinary communities to ensure that laws and ethical values are determined in relevance to clinical settings.

Keywords: Ethics, elderly, non-cooperation, competence to consent, coercion
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon