Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Dentala trauma i unga permanenta tänder

– akut omhändertagande
Avd för pedodonti, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige

Majoriteten av alla tandskador sker i unga år och studier från olika delar av världen visar en prevalens mellan 6–58 %. En svensk studie visar att femtedel av alla skolbarn skadar sig mer än en gång. Tandskador i skolåldern innebär ofta en stressad situation för både vårdnadshavare och vårdgivare. Ett skadat barn kan vara svårt att undersöka beroende på ålder, rädsla eller behandlingsomognad. Ett snabbt omhändertagande, en korrekt diagnos och noggranna planerade efterkontroller ger goda förutsättningar för en god prognos. Syftet med akutbehandlingen av dentala trauma ska vara att eliminera smärta och skapa optimala läkningsförhållanden. Trauma i permanenta bettet delas in i mjukvävnadsskador, hårdvävnadsskador, stödjevävnadsskador. Samma patient har ofta flera typer av skador. Akutbehandlingen bör alltid avslutas med en riskbedömning för traumakomplikationer.

Ämnesord: Dentala trauma, skolbarn, akutbehandling, riskbedömning

The majority of all dental injuries occur during the younger years and studies from different parts of the world show a prevalence between 6–58%. A Swedish study shows that one-fifth of all school-aged children receive more than one injury. Dental injuries in school-aged children often causes a stressful situation for both the child and caregivers. An injured child may be difficult to examine depending on age, fear or immaturity. A good prognosis is possible with immediate treatment, an accurate diagnosis and carefully planned follow-ups. The purpose of the emergency treatment of dental trauma should be to eliminate pain and create optimum healing conditions. Trauma in the permanent dentition is divided into soft tissue, hard tissue and supporting tissue injuries. The same patient often has several types of injuries. After emergency treatment, a risk assessment for trauma complications should made.

Keywords: Dental trauma, schoolchildren, emergency treatment, risk assessment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon