Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Toksisitet av plastmaterialer

NIOM, Nordisk Institut for Odontologisk Materialer E-post: j.e.dahl@niom.no

NIOM, Nordisk Institut for Odontologiske Materialer E-post: j.t.samuelsen@niom.no

  • Side: 185-194
  • Publisert på Idunn: 2016-02-11
  • Publisert: 2016-02-11

Fellesbetegnelse plastmaterialer brukes om materialer som er basert på eller inneholder en plastkomponent. Disse materialene herdes som regel i pasientens munn. Denne herdingen er aldri fullstendig, og komponenter som ikke har reagert kan dermed frigjøres og gi opphav til eksponering av pasienten. Det finnes lite kunnskap om størrelsen på en slik eksponering, men rapporterte bivirkninger mot materialene bekrefter at en eksponering finner sted. Allergiske reaksjoner mot frie metakrylater er godt kjent, og kan tyde på en binding til og endring av kroppens egne proteiner. Detaljert kunnskap om underliggende mekanismer for interaksjoner mellom innholdsstoffene i plastmaterialer og levende celler er i hovedsak basert på forsøk med celler i kultur som er eksponert for metakrylatmonomer. I slike studier viser metakrylater et toksisk potensial. Endret vekstmønster og øket celledød er rapporterte funn i en rekke modellsystemer. Mange av disse studiene antyder at oksidativt stress og DNA-skader oppstår i de eksponerte cellene og er årsaken til den observerte responsen. Det foreligger imidlertid studier som antyder at andre mekanismer, som f.eks. direkte interaksjon med proteiner, er årsak til både endret cellevekstmønster og celledød. Slike in vitro studier kan generelt gi mye informasjon om mulige interaksjoner mellom en potensielt toksisk forbindelse og cellulære molekyler og virkningsmekanismer. Men, det er viktig å være klar over at en overføring av kunnskapen til klinisk virkelighet ikke kan gjøres direkte. Celler i kultur mangler kompleksiteten til den multicellulære organismen. Dette gjør at celler i kultur har endrede egenskaper sammenlignet med sitt opphav. Blant annet er cellers evne til å metabolisere fremmedstoffer som oftest forskjellig mellom celler i kroppen og celler dyrket i laboratoriet.

Nøkkelord: Metakrylater, monomer, resin, kompositt

Toxicity of plast materials

The term «resin-based dental materials» refers to dental materials containing polymers. Usually, these polymers are formed by in situ polymerization of methacrylate monomers. The polymerization process never reaches completion, and unreacted monomers can leak out after curing. The availability of data concerning patient side effects caused by leakage products is sparse, but side effects linked to these materials have been reported. Allergic reactions to resin-based materials in dental personnel strongly indicates that monomers bind to proteins in the human body. Detailed knowledge of the possible toxicity of the leakage products and underlying mechanisms is, however, mainly based on methacrylate-exposure studies using cultured cells. In these in vitro studies, methacrylates are shown to have a cytotoxic potential. Both cell death and inhibition of cell growth was observed in a variety of cell lines. Based on several other findings it has been suggested that these responses are caused by oxidative stress and DNA damage in cells exposed to methacrylates. Not all studies support this view, and other mechanisms such as direct interaction with proteins is also suggested as key events. Although in vitro experiments can provide valuable information on the potential of possible toxicants to interfere with cellular molecules, homologous cell cultures lack the complexity of multicellular mechanisms. Furthermore, cells in a culture differ from their in vivo counterparts, e.g. by altered expression of certain metabolic enzymes. Hence, a translation to an in vivo situation is associated with great uncertainty and should be done with caution.

Keywords: Methacrylate, monomer, resin, composite
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon