Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Rusmidler og mundhulen

Oral Medicin, Sektion 1, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. E-post: amlp@sund.ku.dk

  • Side: 98-111
  • Publisert på Idunn: 2016-02-11
  • Publisert: 2016-02-11

Rusmidler og mundhulen

Brug og misbrug af euforiserende stoffer udgør et stort problem på verdensplan. Det skader ikke kun de personer, som misbruger lovlige og ulovlige stoffer, men påvirker hele familien, venner og samfundet. Brug og misbrug af euforiserende stoffer er stigende i flere lande og er hvert år skyld i millioner af dødsfald, især alkoholmisbrug. Cannabis er det mest almindeligt anvendte illegale stof i hele verden, men der produceres til stadighed nye stoffer på verdensmarkedet. Litteraturen om virkningerne af illegale stoffer på den orale sundhed er relativ sparsom på grund af vanskeligheder med at rekruttere personer til denne type kliniske studier, og idet mange misbrugere simpelthen undgår besøg hos tandlægen. Der synes imidlertid at være evidens for efter at misbrug af rusmidler er forbundet med en øget risiko for at udvikle caries, tanderosion, paradentose, xerostomi, nedsat spytsekretion og bruksisme. Desuden er det velkendt, at overdreven indtagelse af alkohol øger risikoen for oral cancer betydeligt. Det er vigtigt, at tandlæger har et indgående kendskab til de kliniske manifestationer ved misbrug og de medicinske risici, der kan være ved behandling af patienter med misbrug, men også for at gøre patienterne opmærksomme på disse orale sundhedsrisici. Dette kapitel fokuserer på, hvorledes nogle af de mest almindeligt anvendte rusmidler, herunder alkohol, kan påvirke den orale sundhed.

Nøkkelord: Stofmisbrug, alkohol, hash, kokain, amfetamin, caries, erosion, parodontitis, xerostomi

Drugs and the oral cavity

Substance abuse is a global phenomenon, and it poses not only a major threat to the health of the individuals who abuse legal and illegal drugs, it also affects families, friends, communities and nations. Substance use and misuse is increasing in some countries, and it claims the lives of millions every year, especially alcohol abuse. Cannabis is the most commonly used illegal drug worldwide, but new drugs are emerging on the world market every year. The literature on the effects of illegal drugs on oral health is relatively sparse due to difficulties in recruiting appropriate subjects to clinical trials, and many abusers simply avoid going to the dentist. However, there is strong scientific evidence indicating that many abused drugs are associated with oral health complications including dental caries, enamel erosion, periodontal disease, xerostomia, salivary gland hypofunction and bruxism. Moreover, it is well-known that excessive consumption of alcohol significantly raises the risk of oral cancer. It is important that dentists have a thorough knowledge of the clinical presentation and medical risks presented by patients who abuse drugs and eventually also help them to seek professional help. This chapter focuses on how some of the most commonly abused drugs, including alcohol, affect the oral health.

Keywords: Substance abuse, alcohol, cannabis, cocaine, amphetamine, caries, erosion, periodontitis, xerostomia
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon