Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Effekter i munnhulen ved bruk av snus

NIOM. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer E-post: s.e.kopperud@niom.no

NIOM. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer/Folkehelseinstituttet. Divisjon for miljømedisin. E-post: rune.becher@gmail.com

NIOM. Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer E-post: h.v.rukke@niom.no

  • Side: 148-167
  • Publisert på Idunn: 2016-02-11
  • Publisert: 2016-02-11

Snus er et røykfritt oppmalt tobakksprodukt, som brukes i munnen mellom tannkjøtt og leppe. Det er økt bruk av snus i befolkningen, og økningen er størst i de yngste aldersgruppene (16–24 år). Som andre tobakksprodukter inneholder snus det biologisk aktive og vanedannende nikotin. I tillegg inneholder snus kreftfremkallende tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) og andre stoffer med karsinogent potensiale. Eksponeringen for nikotin og TSNA kan være tilsvarende eller noe høyere hos snusbrukere sammenlignet med røykere men vil variere med type snus og bruksmønster.

Nikotin virker primært ved å binde seg til nikotinkolinerge reseptorer, noe som fører til frigivelse av forskjellige signalmolekyler icellene. Dette fører til både fysiologiske og uønskede biologiske effekter. Disse reseptorene finnes foruten i nervesystemet også ien rekke andre organer og vev. I tillegg til nikotins betydelig vanedannende potensiale, har nikotin akutte effekter på hjerte- og karsystemet. Dyreforsøk har videre vist at nikotineksponering i fosterlivet og av unge dyr kan føre til uønskede forandringer i hjernen og påvirke lungeutvikling.

Samlet sett er de kreftfremkallende effektene av TSNA, særlig for NNK og NNN, overbevisende dokumenterte i dyreforsøk. Siden NNK og NNN er både kreftfremkallende og skader arvematerialet vil enhver eksponering kunne medføre en viss kreftrisiko, men risikoen øker med økende eksponering. På grunnlag av befolkningsstudier, eksperimentelle studier og tilstedeværelse av kreftfremkallende TSNA og andre stoffer som kan påvirke kreftutvikling vurderes snus som kreftfremkallende. Bruk av snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen. På grunnlag av eksisterende studier er det imidlertid ikke mulig å fastslå hvor stor risikoøkningen er. Risikoen er imidlertid lavere enn den man ser ved røyking hvor man i tillegg eksponeres for en rekke forbrenningsprodukter som kan bidra til kreftutvikling.

I tillegg fører bruk av snus til forandringer i munnhulen, hvorav de fleste sees som hvite og/eller røde slimhinneskader. Disse kalles snus-induserte skader. De fleste av disse går tilbake når man slutter å snuse. Det kan imidlertid forekomme lokal varig tilbaketrekking med blottlegging av tannhalser og ising i tennene. Man har ikke påvist økt risiko for karies eller periodontitt ved snusbruk, men mors bruk av snus tidlig i svangerskapet har blitt knyttet til økt risiko for leppe-/ganemisdannelser hos barnet.

Nøkkelord: Snus, tobakk, nikotin, helserisiko, oral helse, kreft

Oral effects from the use of snus

Snus is a smokeless, ground tobacco product, which is most commonly placed in the mouth between the gum and lip. Like other tobacco products, snus contains the biologically active and addictive substance, nicotine. Snus also contains carcinogenic tobacco-specific nitrosamines (TSNA) and small amounts of other carcinogenic substances. Snus consumption in the Norwegian population is rising with the greatest increase in the youngest age groups (16–24 years).

The exposure to nicotine and TSNA can be similar or slightly higher in users of snus compared with smokers. However, the exposure will vary considerably with the type of snus and usage patterns. Nicotine acts primarily via the nicotinic acetylcholine receptors, causing the release of different signaling molecules that are present in a wide range of organs and tissues. Nicotine has a significant addictive potential as well as effects on the cardiovascular system. Animal experiments also show effects on lung and brain development.

Animal experiments have convincingly documented tobacco-specific nitrosamines (NNK and NNN) to be carcinogenic. The risk of developing cancer increases with increasing exposure. Since NNK and NNN are both carcinogenic and genotoxic, it should be assumed that any exposure is associated with some cancer risk.

The most comprehensive assessments of the carcinogenic properties of snus and other smokeless tobacco have previously concluded that snus is carcinogenic. Evidence is based on epidemiological studies, experimental studies and the presence of carcinogenic tobacco-specific nitrosamines (TSNA) as well as other substances that may impact cancer development. Overall, there is evidence that snus consumption increases the risk of cancer in the pancreas, esophagus and oral cavity. However, the increased risk is still lower than the high cancer risk associated with smoking, since smoking provides additional exposure to combustion products that could contribute to the development of cancer.

Use of snus causes changes in the oral cavity, most of which is seen as white and/or red mucosal lesions (spots). These are called snus-induced lesions. Some of these injuries have been classified as possibly pre-cancerous, but most of these lesions heal when snus consumption ceases. Permanent gingival retractions may occur on teeth in the area where the snus is placed, leading to exposure of the tooth cervix and subsequent tooth sensitivity. From cross sectional studies performed in Sweden, there is not identified any increased risk for caries, gingivitis and periodontitis development associated with the use of snus. However, maternal use of snus early in pregnancy has been associated with increased risk of oral cleft malformation.

Keywords: Snuff, tobacco, nicotine, health risk, oral health, cancer
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon