Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Aldring, sykdom og legemiddelbruk

Professor dr. odont., Farmakologi/farmasi, Klinisk institutt 2, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. E-post: henning.lygre@uib.no

Førsteamanuensis, cand. pharm., ph.d., Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, E-post: reidun.kjome@uib.no

  • Side: 33-43
  • Publisert på Idunn: 2016-02-11
  • Publisert: 2016-02-11

Eldre og gamle pasienter utgjør i dag den største pasientgruppen både i primærhelsetjenesten og i sykehus. Forekomsten av sykdom øker med alderen. Økt levealder innebærer at hver enkelt vil erfare flere sykdommer i løpet av sitt liv. Alderdommen er preget både av den normale aldringsprosess og alderssykdommene som rammer flere og flere etter 75-årsalderen. Sykdommene medfører økt legemiddelbruk. De biologiske aldersforandringer sammen med forskjellige sykdommer kan føre til at legemidlenes effekt blir annerledes hos eldre og gamle i forhold til yngre pasienter. Dette medfører at bivirkninger av legemidler, også orale bivirkninger, sees hyppigere hos eldre og gamle. Det er viktig at tannleger har god oversikt over pasientens legemiddelbruk, både fordi legemiddelbruk kan medføre bivirkninger som kan ha betydning for tannhelse og behandlingsvalg, men også fordi de legemidlene som tannleger forskriver kan interagere med den medisinske behandling pasienten allerede får. For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi.

Nøkkelord: Aldring, farmakoterapi, gerodontologi

Aging, disease and medicine use

Scandinavia, along with the rest of Europe, has an aging population.

The prevalence of diseases increases by age. Due to an increased life expectancy a majority of the population experiences several diseases in their life span. In old age a combined process of normal aging and age-associated diseases occur in human beings. Our dental patients are often affected by polypharmacy, resulting from multi-morbidity. Age-related biological changes and the impact of multiple diseases may result in altered effects of medications in the elderly, when compared to younger people. Accordingly, the frequency of adverse drug reactions, including oral reactions, is often higher in elderly people. It is crucial to take into account the general health of elderly patients and to underline the importance of an updated medication list.

Keywords: Aging, drug therapy, gerodontology
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon