Tidens hurtige gang er altid vanskelig at forstå. Det er for eksempel ikke til at forstå, at 2015-udgaven af Aktuel Nordisk Odontologi er den 40. udgave af årbogen, der dermed grundigt har dokumenteret sin berettigelse. Baggrunden for denne bog er, som sagt flere gange før på dette sted, de mange kompetente forfattere, der så positivt har takket ja til at bidrage med artikler, hvori de lader kollegerne få del i deres erfaringer. Stor tak til dem.

I redaktionen er vi også glade for de mange trofaste læsere, der finder det attraktivt at benytte den nordiske årbog som en del af grundlaget for ajourføring af den faglige kompetence. Med denne udgivelse skal der også siges tak til Munksgaard for den trofaste vedligeholdelse af konceptet. Der vil nu ske en ændring, idet udgivelsen fremover vil ske på det norske “Universitetsforlaget”. Ændringen skyldes et ønske om at styrke profileringen af årbogen, hvis koncept passer godt sammen med Universitetsforlagets øvrige portefølje. For årbogens fremtid håber vi på en styrkelse gennem denne ændring, der i øvrigt ikke forventes at medføre forandring i indhold og koncept.

Årets udgave rummer igen stor variation i emner. Patienterne gør ikke altid, som vi siger, og det er en af udfordringerne i enhver praksis. Der fokuseres også på infektioner, såvel de erkendelige, som dem, vi har vanskeligt ved at finde. Bisfosfonat kan give anledning til problemer i klinikken, og løbende opdatering er nødvendig. Der er altid nyt om protetiske konstruktioner og dentalmaterialer, herunder om antibakteriel effekt i materialerne. De få bedste tegn til vurdering af relationen mellem underkæbens visdomstænder og n. alveolaris inf. er praktiske at kende, og der er nyt om periimplantitis. Tandtraumer, tandlægeskræk, evidens, ergonomi og tandbehandling for de udsatte er andre temaer i årets udgave.

Rigtig god læsning af 40-års udgaven af Aktuel Nordisk Odontologi.