Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 5)
av Palle Holmstrup
(side 11-32)
av Gunnar Dahlén & Tove Larsen
Sammendrag

Hygienarbetet i en tandvårdsklinik är under ständig utveckling. Nya smittrisker, behandlingsprocedurer, material och tekniker introduceras hela tiden och kräver nya ställningstaganden kring det hygieniska arbetet och tandvårdens hygienstandarder. Hygien är en “färskvara”. Hygienstandarden inom tandvården i de skandinaviska länderna står sig bra i internationella jämförelser och smittriskerna inom tandvården måste betraktas som relativt små. Föreliggande artikel beskriver smittrisker och smittvägar inom tandvården och de basala hygienrutiner som tillämpas. Speciellt diskuteras handhygien och användning av handskar. Vidare belyser artikeln rutiner kring sterilisering och desinfektion. Artikeln beskriver dessutom de speciella svårigheter, risker och krav som finns med handoch vinkelstycken, unitvatten samt tandtekniska material. Även om det finns skillnader i det praktiska arbetet mellan de skandinaviska länderna så ligger hygienstandarderna på en så hög nivå att tilllämpningen av olika principer inte innebär några risker i arbetet.

(side 55-70)
av Anders Gustafsson
(side 71-86)
av Andreas Stavropoulos & Palle Holmstrup
(side 87-114)
av Hanne Hintze & Paolo M. Cattaneo
(side 115-136)
av Ulla Pallesen & Jan Van Dijken
(side 153-166)
av Kerstin Petersson
(side 167-176)
av Nils Roar Gjerdet
(side 177-192)
av Anders Örtorp
(side 193-210)
av Marit Midtbø
(side 211-222)
av Gunhild Vesterhus Strand & Børge Hede
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon