Aktuel Odontologi tilstræber igen i år at bringe et bredt spektrum af artikler med hovedvægt på emner af betydning for det daglige arbejde i tandklinikken. Der er artikler med medicinske aspekter, som trænger sig mere og mere på, fordi der er en tiltagende mængde af vore patienter, som får medicinsk behandling, ligesom nye typer af medicin kan medføre orale problemer. I den sammenhæng er erkendelsen af bisfosfonaternes bivirkninger i kæberne af stor betydning. Håndtering af børn og unge med særlige problemer er også en del af dagligdagen. Der er ny metoder, som åbner for store perspektiver i radiologien, og også nye synspunkter i forbindelse med fjernelse af visdomstænder er vigtige. Endodontien udvikler sig konstant, og med implantaternes tiltagende anciennitet i mundhulen er der tiltagende problemer med infektioner. Udviklingen i keramiske restaureringer går stærkt, og der er forstærket markedsføring af mange produkter, herunder mundskyllemidler, som kræver en opdatering på fagligt grundlag. Alle disse, og andre temaer er med i årets udgivelse. Vi har desuden valgt at indlede med en mere generelt oplysende artikel om kvinde- og mandehjerner, idet vi i redaktionen også finder det væsentligt at supplere med ny viden, som kan bidrage til forøget forståelse af det vi beskæftiger os med i det daglige: Mennesker.

Med denne udgave lancerer vi et nyt tiltag, nemlig en online-version af tidligere årgange på internettet. Her vil man, via den personlige kode der fremgår af bogens første side, kunne få adgang til årbøgernes artikler, helt tilbage til 2002, med mulighed for fritekstsøgning i hele materialet. Dog vil den aktuelle udgave af årbogen først blive onlinepubliceret med et års forsinkelse.

Vi håber, at I som læsere finder det på samme tid komfortabelt og effektivt at kunne opdatere jeres brede faglige viden derhjemme uden at skulle være til stede på et kursus på et bestemt tidspunkt og sted, og på den baggrund ønsker redaktionen jer et rigtig godt udbytte.