Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Aktuel Nordisk Odontologi
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Aktuel Nordisk Odontologi bringer ajourførende, korte og letforståelige artikler om klinisk relevante emner for praktiserende tandlæger. Årsskriftet utgives i starten av hvert år og er illustreret. Artiklene er skrevet på dansk, svensk eller norsk.

Aktuel Nordisk Odontologi er udgivet af Universitetsforlaget AS.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • SweMed+
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlig redaktør
Anne Marie Lynge Pedersen, professor, Københavns Universitet

Redaksjonssekretær
Maria Julie Kvetny, Københavns Universitet

Redaksjon
Lise-Lotte Kirkevang, lektor, Aarhus Universitet
Gunilla Klingberg, professor, Tandvårdshögskolan i Malmö
Ulla Pallesen, overtannlege, Københavns Universitet
Aida Mulic, seniorforsker, Nordisk institutt for odontologiske materialer
Aktuel Nordisk Odontologi er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på nettsidene til NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets plattform for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
Nedenstående retningslinjer skal følges ved udarbejdelse af manuskript. Hvis det indsendte manuskript ikke lever op til nedenstående, vil det blive returneret til forfatterne.

Et velforberedt og gennemarbejdet manuskript er nemmere at redigere, betyder færre fejl og sikrer, at årsskriftet udgives til tiden.

Omfang

Manuskriptet bør ikke overskride 10 tryksider (med mindre andet er aftalt). Én trykside indeholder ca. 2.000 enheder (inklusiv bogstaver, tegn og mellemrum).

Indhold

Manuskriptet skal indeholde:
 • Titel
 • Forfatternavn(e), arbejdssted og e-mailadresse
 • Sammendrag (max 940 tegn med mellemrum)
 • 3-5 emneord
 • Engelsk sammendrag (Summary) og emneord (keywords)
 • Komplet tekst (med niveauangivelse af overskrifter, se Formatering og formalia)
 • Referenceliste
 • Figur- og tabeltekster
 • Angiv ét eller flere af følgende emneområder for artiklen:
Almen dannelse Implantologi Ortodonti
Anatomi Kirurgi Parodontologi
Bidfunktionslære Klinisk oral fysiologi Protetik
Cariologi Materialelære Pædodonti
Endodonti Mikrobiologi Radiologi
Farmakologi Oral medicin Retsodontologi
Gerodontologi Oral patologi Samfundsodontologi

Sprog

Manuskriptet skrives på dansk, norsk og svensk, og korrekturlæses i overensstemmelse med de respektive sprogs retskrivning.

Undgå forkortelser, da disse let kan misforstås.

Som præparatnavne skal NFN-navne, alternativt INN-(WHO-)navne anvendes.

Formatering og formalia

Undgå al overflødig formatering i manuskriptet:
 • Undgå fast højre margin
 • Lav indryk med tabulator (ikke med mellemrumstasten/space)
 • Undgå VERSALER, fed og understregning
 • Brug kursiv til fremmedord eller fremhævelse af ord
 • Alle overskrifter skal have en niveau-angivelse, eksempel:
  Tandsygdomme (1)
     Karies (2)
         Behandling af karies (3)

Referencer

Referencelisten bør maksimalt indeholde 20 referencer.

Litteraturhenvisninger i teksten angives med tal i parentes og nummereres konsekutivt.

Referencerne skal indeholde DOI (Digital Object Identifier), hvis kilden har dette, og placeres sidst i referencen. Hvis du er usikker på, hvad DOI-koden til en reference er, eller om der findes en DOI-kode for den pågældende reference, kan du søge referencen frem på: http://search.crossref.org/.

Referencelisten skrives i overensstemmelse med Vancouver-reglerne (http://www.icmje.org), se nedenstående eksempler:

Artikel i tidsskrift:
 1. Cartagena A, Bakhshandeh A, Ekstrand KR. Approximal sealings on lesions in neighbouring teeth requiring operative treatment: an in vitro study. Acta Odontol Scand 2018; 76: 459-65. DOI: https://doi.org/10.1080/00016357.2018.1436191
Bog:
 1. Birkler J. Filosofi og sygepleje. København: Munksgaard Danmark; 2003.
Hjemmeside:
 1. Sundhedsstyrelsen. Redegørelse om whiplash 2000. (besøgt 7. oktober 2004) www.sst/publ/Publ2000/whiplash/clean.html

Figurer og tabeller

Illustrationer og billeder skal være i høj opløsning (minimum 300 dpi).

Tabeller udarbejdes ved at benytte tabel-funktionen i Word.

Alle figurer og tabeller nummereres, og der henvises til dem i teksten: (se Fig. 2), (Se Tabel 1).

Angiv i teksten, hvor figurer/tabeller skal indsættes: (Figur 2 her), (Tabel 1 her).

Figurer og tabeller indsendes som separate filer sammen med manuskriptet. Figurer skal være jpeg, tiff eller lignende billedformater.

Illustrationer fra andre publikationer bør undgås. Forfatterne skal i givet fald selv indhente tilladelse til reproduktion, både til tryk og til digital udgave af årsskriftet.

Illustrationer fra internettet på ikke benyttes.

Aflevering af manuskript

Manuskript, figurer og tabeller sendes til redaktionssekretær Maria Julie Kvetny på e-mail: makv@sund.ku.dk inden den fastlagte deadline.

Korrektur og tryk

Forfatteren modtager en pdf-fil med manuskriptet, som det vil se ud i den trykte version. Rettelser sendes til redaktionssekretær Maria Julie Kvetny (makv@sund.ku.dk) inden for 4 dage.

Forfatterne er ansvarlige for at tjekke, om der er trykfejl i det opsatte manuskript, og om figurer/tabeller er sat korrekt. Der bør ikke laves større rettelser i teksten på dette tidspunkt.

Redaktionssekretæren er ansvarlig for, at forfatternes rettelser videregives til trykkeriet.

Årsskriftet trykkes i december/januar måned, hvorefter forfatterne modtager et eksemplar.

Honorar

Forfatteren udfylder en blanket med kontooplysninger og modtager et honorar på 100 Norske kroner pr. trykt side, umiddelbart efter at årsskriftet er udkommet. Er der flere forfattere, deles de om det samlede honorar.

Spørgsmål 

Spørgsmål til formatering og formalia kan rettes til redaktionssekretæren. Faglige spørgsmål rettes til redaktøren.

Redaktør: Professor Palle Holmstrup, pah@sund.ku.dk

Redaktionssekretær: Maria Julie Kvetny, makv@sund.ku.dk


 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon