Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Redaksjonelt
(side 3-4)
Tema: Walter Benjamin
Vitenskapelig publikasjon
(side 5-34)
av Finn Iunker
Å tenke dikterisk
Om lesning og skriving hos Walter Benjamin
Vitenskapelig publikasjon
(side 35-63)
av Ragnhild Evang Reinton
Erfaring og mimesis
Et redningsmotiv i Walter Benjamins filosofi
Vitenskapelig publikasjon
(side 64-90)
av Dag T. Andersson
Socialismens entrepreneuriale etik og fascismens ånd
Walter Benjamin og saint-simonismen.
Vitenskapelig publikasjon
(side 91-119)
av Dominique Routhier
«En teori om forfallstider»
Forfall og redning i Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels
Vitenskapelig publikasjon
(side 120-150)
av Anders Kristian Strand
Generalstreik, maktkritikk og ikke-statlig rett
Om politikk, etikk og rett i og i forlengelsen av Benjamins «Zur Kritik der Gewalt»
Vitenskapelig publikasjon
(side 151-185)
av Ragnar Braastad Myklebust
Vitenskapelig publikasjon
(side 186-206)
av Marie Louise Krogh
Fremmedhet og funksjon
Om Walter Benjamins oversettelsesbegrep
Vitenskapelig publikasjon
(side 207-228)
av Emil Bernhardt
Indkredsning af det mulige
Sprogfilosofi og politik hos Walter Benjamin
Vitenskapelig publikasjon
(side 229-249)
av Erik Granly Jensen
Benjamin og Trump
Fascisme, kontrarevolution og æstetisering af politikken
Vitenskapelig publikasjon
(side 250-283)
av Mikkel Bolt
Debatt: Frantz Fanon
(side 284-286)
av Øyvind Østerud
(side 287-289)
av Tore Linné Eriksen
Intervju
(side 290-311)
av Knut Ove  Eliassen, Anders Skare Malvik og Kim Menage
Bokessays
Vitenskapelig publikasjon
(side 312-328)
av Kjersti Bale
Vitenskapelig publikasjon
(side 329-354)
av Kristen Nordhaug
Vitenskapelig publikasjon
(side 355-368)
av Arne Johan Vetlesen
Bokanmeldelser
(side 369-380)
av Lars Holm-Hansen
(side 381-385)
av Cathrine Holst
(side 386-398)
av Oscar Dybedahl
(side 399-402)
av Tomas Stølen
(side 403-413)
av Thomas Krogh
(side 414-421)
av Mats Franzén
(side 435-442)
av Torberg Foss

Nr. 2–3, 2017, 35. årgang

Ansv. red. dette nr.: Lars Bugge og Geir O. Rønning

Redaksjon: Lars Bugge, Stein Sundstøl Eriksen, Kristin Gjesdal, Frode Helland,

Kaja S. Mollerin, Geir O. Rønning

Redaksjonssekretær: Lars Bugge

Redaksjonsråd: Kjersti Bale (Oslo), Karin Gundersen (Oslo), Cathrine Holst (Oslo), Mari Lending (Oslo), Arne Melberg (Oslo), Toril Moi (Duke, USA), Ragnar Braastad Myklebust (Oslo), Alf Gunvald Nilsen (Bergen), Gisle Selnes (Bergen), Arild Utaker (Bergen), Arne Johan Vetlesen (Oslo), Truls Wyller (Trondheim)

Redaksjonens adresse: H. Aschehoug & Co, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

E-post: Redaksjonen.Agora@gmail.com

www.agorajournal.no

Abonnement: Enkeltpersoner: kr 460,- Institusjoner: kr 920,-

Alle henvendelser vedrørende abonnement og kjøp av enkeltnumre: Universitetsforlaget, Boks 508 Sentrum, 0105 Oslo, tlf. 24147500,

e-post: abonnement@universitetsforlaget.no

Agora er medlem av Norsk Tidsskriftforening: www.tidsskriftforeningen.no

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på idunn.no, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter

(www.idunn.no).

Utgitt med støtte fra Norsk kulturråd

Forside: Walter Benjamin fotografert av Gisèle Freund, Paris, 1938.

© Fonds Gisèle Freund/IMEC

Sats: Laboremus Sandefjord AS, 2018

Printed in Latvia

Livonia Print, Riga 2018

ISSN 0800-7136

ISBN 978-82-03-36303-0

  • ISSN Online: 1500-1571
  • ISSN Print: 0800-7136
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Aschehoug
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon