Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Journal for metafysisk spekulasjon

Agora er Norges største filosofiske tidsskrift. Agora utgir tverrfaglige temanumre i skjæringspunktet mellom filosofi, humaniora og samfunnsvitenskap. Agora etterstreber tematisk spredning og bidrag fra forskere innenfor flere ulike fagdisipliner. Temanumrene omhandler filosofiske, teoretiske og skjønnlitterære forfatterskap og andre tverrfaglige emner. Tidligere utgivelser omfatter så vel Pierre Bourdieu, Bob Dylan og Susan Sontag som arkitektur, makt og nyliberalisme. Planer for framtidige temanumre kunngjøres på tidsskriftets hjemmesider.
 
Agora utgir norske og skandinaviske originalbidrag sammen med oversettelser, både av klassiske og nyere artikler. Selv om Agora utgir temanumre, trykker vi også enkeltstående artikler uavhengig av disse temaene. Agora prioriterer dessuten å utgi et stort antall lengre bokanmeldelser og bokessays om ny norsk og utenlandsk forskningslitteratur innenfor våre fagområder. Agoras utgivelser er derfor omfangsrike med ca. 900 sider pr. år, fordelt på to enkeltnumre og ett dobbeltnummer.

Agora er et vitenskapelig tidsskrift, godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, og som praktiserer fagfellevurdering av alle artikler (og bokessays). Tidsskriftet retter seg også mot en bredere offentlighet.

Agora utgis av forlaget H. Aschehoug & Co med støtte fra Norsk kulturråd.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets nettsted for elektroniske tidsskrifter Idunn.

Redaksjonens adresse: H. Aschehoug & Co, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo

E-post: redaksjonen.agora@gmail.com

Bestilling av abonnement eller kjøp av enkeltnumre: journals@universitetsforlaget.no

Oversikt over alle utgaver av Agora finner du her.

Oversikt over tidligere utgaver, som ikke er tilgjengelig på Idunn.no (1983–2001) finnes på www.agorajournal.no.

Fullstendig innholdsfortegnelse i disse utgavene er tilgjengelig her.

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaksjon:
Lars Bugge, dr.philos. i sosiologi, red. sekr. for Agora
Stein Sundstøl Eriksen: dr.polit. i statsvitenskap, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt
Frode Helland, dr.art. i nordisk litteratur, dekan ved HF-fakultetet, Universitetet i Oslo
Kaja Schjerven Mollerin, phd. i allmenn litteraturvitenskap, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket
Geir O. Rønning, phd. i sosiologi
Janicke Kaasa, phd. i allmenn litteraturvitenskap, postdoktor ved IFIKK, Universitetet i Oslo.
Oscar Dybedahl, magister i filosofi, frilans-skribent.

Redaksjonssekretær: 
Lars Bugge

E-post: redaksjonen.agora@gmail.com

Redaksjonsråd:
Kjersti Bale, professor, ILOS, UiO
Karin Gundersen, professor emerita, ILOS, UiO
Cathrine Holst, professor, ISS, UiO
Mari Lending, professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arne Melberg, professor emeritus, ILOS, UiO
Torill Moi, professor, Duke University, USA
Ragnar Myklebust, førstelektor emeritus, IFIKK, UiO
Alf Gunvald Nilsen, professor, Univ. of the Witwatersrand, Johannesburg, Sør-Afrika
Gisle Selnes, professor, LLE, UiB
Arild Utaker, professor emeritus, FOF, UiB
Arne Johan Vetlesen, professor, IFIKK, UiO
Krav til manuskripter:

Agora trykker artikler på skandinaviske språk.

Omfang:
Artikler: bør ikke overstige 55 000 tegn (med mellomrom).
Bokessays: lengde ca. 30 000 – 50 000 tegn.
Bokanmeldelser: lengde ca. 12 000 – 30 000 tegn.

Bokessays og bokanmeldelser skal ha en tittel.

Bokessays (til forskjell fra bokanmeldelser) bør drøfte en bredere problemstilling, og ha mer preg av vitenskapelig artikkel.

Agora trykker også debattinnlegg.

Artikler og bokessays gjennomgår dobbeltanonym ekstern fagfellevurdering.

Forfatteropplysninger:

Til spalten «om bidragsyterne», sendes inn opplysninger om akademisk grad, fødselsår, arbeidssted/stilling og relevante bokpublikasjoner (og evt. andre publikasjoner).

Standard for referanser:

Alle referanser plasseres i fotnoter, med fullstendige opplysninger første gang en artikkel eller bok refereres til. Det skal ikke være noen egen litteraturliste.

- bøker refereres på følgende måte: forfatter, tittel (i kursiv), utgiversted, forlag og utgivelsesår + evt. sidetall (dersom henvisningen ikke gjelder hele det aktuelle verket).

Eks: Charles Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press 1989, 107.

- artikler i tidsskrifter: forfatter, tittel på artikkelen, navn på tidsskrift, nummer, årstall, sidetall.

Eks:  Fredric Jameson, «Marxisme og dualisme», i Agora nr. 2–3, 2000, 74.

Eller: volum, nummer, sidetall:

Eks.: James G. March, «Bounded rationality, ambiguity and the engineering of choice», i The Bell Journal of Economics 9:2, 1978, 587.

- artikkel i antologi: forfatter, tittel på artikkelen, navn på redaktør av boka, bokas tittel, utgiversted, forlag og utgivelsesår, sidetall.

Eks.: Claus Offe, «Bindings, Shackles, Brakes: On Self-Limitation Strategies», i Axel Honneth, Thomas MacCarthy, Claus Offe og Albrecht Wellmer, Cultural-Political Interventions in the Unfinished Project of Enlightenment. Boston: The MIT Press 1992, 35.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon