Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Abortspørsmålets politiske historie
1900–2020
Kari Tove Elvbakken
Innhold Info Referanse
Denne boka forteller historien om abortpolitikk og abortlovgivning i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Abortspørsmålet er kontroversielt, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Abort var forbudt fram til lov om svangerskapsavbrudd begynte å gjelde i 1964, tross mange krav om legalisering over lang tid. Fra 1979 har det vært fri abort innen 12. svangerskapsuke – med en viss innskrenking av retten fra 2019.

Boka skildrer den internasjonale kampen for rett til abort og fødselskontroll gjennom hele 1900-tallet. Erfaringer krysset landegrenser, og legalisering av abort i utlandet inspirerte norske abortforkjempere, men oppildnet også motstandere. Abortspørsmålet var på agendaen for politiske massebevegelser og internasjonale organisasjoner, og abort var både et juridisk og et medisinsk tema. Forankret i et bredt kildemateriale viser boka hvordan arbeiderbevegelsens kvinner gjorde en viktig innsats for abortsaken før den nye kvinnebevegelsen kom til som viktig aktør fra 1970-tallet. Boka utfordrer og utdyper tidligere forskning med sin statsvitenskapelige og historisk orienterte analyse av mobilisering for abortlovgivning og av de politiske prosessene som fulgte. Den politiske historien preges av kontinuitet og noen brudd i konfliktlinjene. Det var aldri stille om abortsaken på 1900-tallet – og abortsaken er fortsatt aktuell i dag.

I denne boka undersøkes abortspørsmålets politiske historie i Norge fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag. Den gir en statsvitenskapelig og historisk orientert analyse av mobilisering for abortlovgivning og av de mange politiske prosessene som fulgte. Datamaterialet er dokumenter fra de politiske prosessene, ulike typer av arkivmateriale og materiale fra konferanser, aviser og tidsskrifter. Abortspørsmålet var på agendaen for politiske massebevegelser og internasjonale organisasjoner gjennom hele 1900-tallet. Boka viser hvordan arbeiderbevegelsens kvinner gjorde en viktig innsats for abortsaken før den nye kvinnebevegelsen kom til som viktig aktør fra 1970-tallet. Abortsaken har vært konfliktfylt gjennom hele 1900-tallet – og det er den fortsatt.

Nøkkelord: abortpolitikk, abortlovgivning, aborthistorie, kvinnebevegelse, fødselskontroll

This book explores the political history of abortion in Norway from the beginning of the 1900s up to the present day. Applying a historically oriented political science perspective, it offers an analysis of recurring mobilization efforts to obtain legal abortion, and the many political processes that followed in their wake. Empirical sources such as documents from the political processes, various archival material, as well as publications from conferences, women organizations, newspapers and journals are analysed. The book shows that the labour women's movement contributed decisively to the legalization of abortion before the new women's movement emerged in the early 1970s. Abortion has been characterized by sharp conflicts throughout the 1900s, and remains so to this day.

Keywords: abortion policy, abortion legislation, abortion history, women’s movement, birth control
Kari Tove Elvbakken

Kari Tove Elvbakken er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon