Ekfrase - Nytt nordisk tidsskrift for visuell kultur

"Ekfrase vil være toneangivende og forme framtidens studier av visualitet."

Redaktørene Asbjørn Grønstad og Øyvind VågnesI slutten av mai i år kommer første nummer av det nye nordiske tidsskriftet Ekfrase ut på Universitetsforlaget. Tidsskriftet tar sikte på å bli det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden og skal komme med to hefter i året.
Tidsskriftet vil orientere seg tverrfaglig mot visuelle og intermediale disipliner innenfor kunst- og mediefeltet. Målet er å publisere det beste av forskningen innen visuell kultur i de nordiske landene, samt generere nye innsikter, invitere til debatt og skape en sentral arena for kommende diskusjoner om visuell kultur og estetikk i Norden. 

Hvert hefte skal inneholde fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og intervju/debattstoff. Målgruppen er forskere, lærere og studenter innenfor alle estetiske fagdisipliner på nordiske læresteder, samt fag- og forskningsbiblioteker og andre relevante institusjoner. Tidsskriftet eies av Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og utgis med støtte fra Nordic Publishing Committe for Journals in the Humanities and Social Sciences og Nomadikon-prosjektet.

Fra innholdet:

I løpet av 2010-2011 vil Ekfrase publisere nyskrevne, fagfellevurderte artikler om bl.a.:
  • Performativitet, nye medier, installasjonskunst (Peter Campus, Peter Weibel)
  • Ekfrasen i den elektroniske litteraturen
  • Nye fenomenologiske innganger til relasjonen mellom historie, erindring og materielle kulturminner fra andre verdenskrig
  • Filmisk aktivisme, videoportaler, og internettets transformasjon av dokumentargenren (Dylan Avery, Robert Greenwald, Mauro Andrizzi)
  • Den biografiske spillefilmen i samtidens visuelle kultur (Milk, The Queen)
  • Filmmediets status og funksjon i den digitale bildekulturen
I det første heftet trykker redaksjonen en questionnaire, ”Hva er visuell kultur?” Her reflekterer en rekke sentrale nordiske forskere kritisk og nærgående over de mest presserende spørsmål knyttet til framveksten av et nytt forskningsfelt

Det er også planlagt ferske intervjuer med ledende forskere, inkludert Mieke Bal, James Elkins, Michael Ann Holly, og David N. Rodowick

Bestille abonnement allerede nå
Gå til Ekfrase på idunn.no