Praksisstudier i fremmede kulturelle kontekster: – En arena for selvforståelse og ny innsikt i sosialarbeiderutdanningen?

av Ingun Klepp

Ingun Klepp

Barnevernpedagog, hovedfag i antropologi ved UiB.Høgskolelektor, Høgskolen i Volda

ingun.klepp@hivolda.no

Sammendrag

Hva lærer norske sosialarbeiderstudenter fra praksisfeltet i et samfunn som kulturelt, sosialt og ikke minst økonomisk skiller seg radikalt fra det norske? Kan praksisstudier i fremmede kontekster føre til ny innsikt og forståelse av seg selv og grunnlaget for egen forståelse som sosialarbeider?

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.