Er institusjonen alltid et onde, og familien alltid et gode?

av Jan Storø, Vigdis Bunkholdt & Erik Larsen

Jan Storø

cand.polit i sosialt arbeidFørstelektor ved Hio

jan.storo@sam.hio

Vigdis Bunkholdt

Spesialist i klinisk psykologiPrivat praksis

siam@online.no

Erik Larsen

Spesialist i klinisk psykologiLeder av Skandinavisk Institutt for Ressursutvikling

Sammendrag

Debatten om bruk av institusjoner i barnevernet har vært en av de viktigste i dette feltet de senere årene. Sentrale barnevernmyndigheter har gitt føringer om at tiltak som innebærer at barn og ungdom kan bli værende i sitt naturlige hjemmemiljø skal tas i bruk så vidt mulig, fremfor at de plasseres utenfor hjemmet. Det har vært nyttig for feltet at det har kommet nye innfallsvinkler til i arbeidet med utsatte barn og ungdom. Samtidig har det vært problematisk at diskusjonen rundt alternativene plassering utenfor hjemmet versus hjemmebaserte tiltak har fått preg av enten – eller. Som Larsen (2004 a) påpeker blir en slik diskusjon lett unyansert. Den får liten verdi som utviklingsdiskusjon.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.