Slektsfosterhjem i offentlig barnevern

av Renee Thørnblad

Renee Thørnblad

Sosiolog, cand.polit

Stipendiat på RBUP Nord, Universitetet i Tromsø

Sammendrag

Barnevernet i Norge fikk i 2004 nye forskrifter for valg av fosterhjem. Dette innebar en endring i vurderingen av slekt og nettverk som mulig fosterfamilie. Søkelyset i denne artikkelen rettes mot forståelser og argumentasjoner som gjorde seg gjeldende og bidro til denne endringen. Artikkelen bygger på en kvalitativ analyse av høringsuttalelser til endringsforslaget.

Abstract

Abstract

In 2004, Norwegian child care authorities were given new guidelines on choosing foster homes, stating that they always should; «consider if someone in the child’s family or in other close relations, could be appointed foster carers.» Up until this statement, the authorities had been reluctant to place children removed from homes under public care in kinship foster homes. This article focuses on discourses that were present in this process, contributing to this change. The article is based upon qualitative analyses of public statements to the proposal of new regulations.

Keywords:Foster care, kinship foster homes, family, the biological principle, biologism.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.