ISSN Online: 1504-3096
ISSN Print: 0040-7143
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 1029,-
Papir, student: kr 559,-
E-abonnement: kr 1029,- (inkl. mva.)(med privat/student-abonnement er e-abonnement inkludert)

Institusjon:
Papir: kr 1029,-
E-abonnement: kr 1029,- (eks. mva.)
2-50 Samtidige brukere:
kr 600,- (eks. mva.)pr bruker.

Tidsskrift for Rettsvitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap er et organ for nordisk rettsvitenskap. Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888, og retter seg mot nordiske jurister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Redaktører
Erling Johan Hjelmeng
Benedikte Moltumyr Høgberg

Redaksjonssekretærer
Stian Øby Johansen

Redaksjonens adresse
Tidsskrift for Rettsvitenskap
Inst for privatrett
UiO
PB 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo