ISSN Online: 1504-3096
ISSN Print: 0040-7143
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 1069
Papir, student: kr 569
E-tilgang: kr 1069

Institusjon:
Papir: kr 1069
E-tilgang: kr 1069 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 600 (ekskl. mva.)

Tidsskrift for Rettsvitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap er et organ for nordisk rettsvitenskap. Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888, og retter seg mot nordiske jurister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Redaktører
Erling Johan Hjelmeng
Benedikte Moltumyr Høgberg

Redaksjonssekretærer
Stian Øby Johansen

Redaksjonens adresse
Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Hjelmeng
Universitetet i Oslo
Institutt for privatrett
PB 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Bøker sendes til Kirsten al-Araki ved samme adresse som over.