Hva er «europeisk rettskultur»? Refleksjoner om et nytt nordisk historisk og komparativt bidrag

av Dag Michalsen

Dag Michalsen

Professor dr. juris

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.

 

tfr/2004/0102

Tidsskrift for Rettsvitenskap 01-02/2004

ISSN Online: 1504-3096

ISSN Print: 0040-7143

PDF av hele heftet (Kjøp 299,-)

Innhold