ISSN Online: 1504-2871
ISSN Print: 1501-0074
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 999
Papir, student: kr 489
E-tilgang: kr 999

Institusjon:
Papir: kr 1329
E-tilgang: kr 1329 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 300 (ekskl. mva.)

Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som mål å være et tidsskrift som skal formidle forskning samt den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.  Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler fra fagområdene samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse.  Det legges vekt på å formidle stoff på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Tidsskriftet retter seg i hovedsak mot praktikere på siviløkonomnivå innen finans, økonomistyring, regnskap og konsulentvirksomhet, samt mot revisorer, jurister og økonomistudenter. Tidsskriftet publiserer også vitenskapelige, fagfellevurderte artikler og er godkjent som tidsskrift på nivå 1 på Universitets- og høgskolerådets liste over publiseringskanaler. Disse artiklene blir vurdert av ekstern fagfelle (referee) utenfor redaksjonen med hensyn til kvalitet, aktualitet og relevans for leseren.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling. Praktisk økonomi & finans benyttes i dag som arbeidsverktøy av økonomer og jurister innen næringsliv og offentlig forvaltning, samt i undervisningen ved en rekke av landets universiteter og høyskoler.

Redaktører
Frode Sættem
John Chr. Langli
Gunnar Dahl
Sverre Dyrnes
Erik Mamelund
Roar Hoff
Finn Espen Sellæg
Gry Skorpen

Redaksjonssekretær
Marit Rokkones
Kruttmølleveien 16
1414 Trollåsen

Tlf.: 901 18 119

Redaksjonens adresse
Praktisk økonomi & finans
Universitetsforlaget
Postboks 508 sentrum
0105 Oslo