Er selskapenes delårsrapportering pålitelig?

av Per Magne Hansen & Finn Espen Sellæg

Per Magne Hansen

Per Magne Hansen er associate hos Ernst & Young. Han har MRR fra Handelshøyskolen BI.

Finn Espen Sellæg

Finn Espen Sellæg er partner i Ernst & Young, og leder for avdelingen for rådgivning knyttet til finansiell rapportering. Han er statsautorisert revisor, autorisert finansanalytiker og har en MBA i Corporate Finance.

Sammendrag

I markedet og blant analytikerne er det betydelig større fokus på de børsnoterte selskapenes delårsrapportering enn på de reviderte tallene som presenteres i selskapenes årsregnskap. Dette er naturlig ettersom delårstallene rapporteres tidsriktig og i så måte er mer relevante som beslutningsgrunnlag for investorer. Men er selskapenes delårsrapportering tilstrekkelig pålitelig? Vår undersøkelse viser at mange selskaper på Oslo Børs gjør endringer i regnskapene mellom 4. kvartal og årsregnskapet.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.