Er selskapenes delårsrapportering pålitelig?

av Per Magne Hansen & Finn Espen Sellæg

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.

 

Per Magne Hansen

Per Magne Hansen er associate hos Ernst & Young. Han har MRR fra Handelshøyskolen BI.

Finn Espen Sellæg

Finn Espen Sellæg er partner i Ernst & Young, og leder for avdelingen for rådgivning knyttet til finansiell rapportering. Han er statsautorisert revisor, autorisert finansanalytiker og har en MBA i Corporate Finance.

Sammendrag

I markedet og blant analytikerne er det betydelig større fokus på de børsnoterte selskapenes delårsrapportering enn på de reviderte tallene som presenteres i selskapenes årsregnskap. Dette er naturlig ettersom delårstallene rapporteres tidsriktig og i så måte er mer relevante som beslutningsgrunnlag for investorer. Men er selskapenes delårsrapportering tilstrekkelig pålitelig? Vår undersøkelse viser at mange selskaper på Oslo Børs gjør endringer i regnskapene mellom 4. kvartal og årsregnskapet.