Rådgivning og uavhengighet – hva kan revisor bidra med og hva må revisor si nei til?

av Kjersti Elvestad

Kjersti Elvestad

KJERSTI ELVESTAD jobber i Kredittilsynet som seksjonssjef i seksjon for revisorer og regnskapsførere. Hun er jurist med advokatbevilling, og har vært ansatt i Kredittilsynet siden 1992. Hun var tidligere på Finans- og forsikringsavdelingen, men har siden 2005 hatt tilsyn med revisorer. Hun har vært medlem av Banklovkommisjonen siden 1997 og var medlem av Revisjonspliktutvalget (NOU 2008:12).

Sammendrag

Artikkelen bygger på synspunkter Kredittilsynet har gitt uttrykk for i enkeltsaker, i foredrag og i forbindelse med regelverksarbeid, m.v. Det er helt sentralt at revisor ikke opptrer på en måte som gjør at rollen som allmennhetens tillitsperson svekkes. I artikkelen omtales gjeldende regulering og hvordan bestemmelsene må forstås i enkelte situasjoner.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.