ISSN Online: 1891-5949
ISSN Print: 1891-5914
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 539
Papir, student: kr 329
E-tilgang: kr 539

Institusjon:
Papir: kr 999
E-tilgang: kr 999 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 300 (ekskl. mva.)

Nordic Studies in Education

Nordic Studies in Education formidler artikler, informasjon og debatt om aktuelle pedagogiske spørsmål i Norden.

Gjennom forskningsartikler og levende debatt, og gjennom informasjon om aktuelle faglige spørsmål, presenteres pedagogiske problemstillinger fra ulike samfunnsvitenskapelige og historisk-filosofiske synsvinkler.

Tidsskriftet er en kilde til informasjon om de ulike forskningsmiljøene og et Hvem-Hva-Hvor for publikasjoner, konferanser og andre arrangementer.

Nordic Studies in Education utgis i samarbeid med Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF), og med støtte fra NOP-HS - Nordisk publiseringsnemd, og retter seg mot pedagoger og forskere, og andre med interesse for pedagogikkfaget.

Nordic Studies in Education kommer ut fire ganger i året og tar imot bidrag på skandinaviske språk samt engelsk.

Redaktør:
Fritjof Sahlström
Tuuli From (medredaktør)

Redaksjonens adresse:
Fritjof Sahlström
University of Helsinki
Institute of Behavioural Sciences
Siltavuorenpenger 5 A
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
FINLAND


Redaksjonsgruppe:
Danmark
John Krejsler
Tel.: (+45) 871 63 835
Niels Kryger
Tel.: (+45) 871 63 714

Finland
Anna Slotte-Lüttge
Tel.: (+358) 50 4324871
Sirpa Lappalainen
Tel.: (+358) 9 191 20 536

Island
Gestur Guðmundsson
Tel.: (+354) 525 53 58

Norge
Elisabeth Bjørnestad
Tel.: (+47) 22 45 20 55

Hans Petter Ulleberg
Tel.: (+47) 73 59 02 86

Sverige
Robert Thornberg
Tel.: (+46) 13 28 21 18
Carl Anders Säfström 
Tel.: (+46) 08 60 85 154