ISSN Online: 1891-1773
ISSN Print: 0801-7220
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 449,-
Papir, student: kr 319,-
E-abonnement: kr 449,- (inkl. mva.)(med privat/student-abonnement er e-abonnement inkludert)

Institusjon:
Papir: kr 699,-
E-abonnement: kr 699,- (eks. mva.)
2-50 Samtidige brukere:
kr 300,- (eks. mva.)pr bruker.

Nordisk Østforum

Nordisk Østforum er det eneste skandinaviskspråklige tidsskriftet med fokus på politisk, økonomisk og kulturell utvikling i Øst-Europa og det postsovjetiske området.

Tidsskriftet er vitenskapelig og praktiserer fagfellevurdering av artiklene. 

Det utkom første gang i 1986, og utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med NUPIs Avdeling for Russland og Eurasia, Institutionen för euroasiatiske studier, Uppsala universitet (Sverige) og Aleksanteri-institutet (Finland).

Nordisk Østforum utkommer kvartalsvis og retter seg mot forskere og studenter innen samfunnsfag, humaniora og områdestudier i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Ansvarlige redaktører:
Natalia Moen-Larsen
Kristian Lundby Gjerde

Redaktør Sverige:
Joakim Ekman

Redaktør i Danmark:
Mette Skak

Redaktør i Finland:
Jänis-Isokangas

Redaksjonens adresse:
Nordisk Østforum
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
Postboks 8159 Dep
0033 Oslo

E-post til redaksjonen:
nof@nupi.no