Moderne spydspisser eller de siste asketer? – Den likestilte utdanningsmiddelklassen i dagens Norge

av Helene Aarseth

Helene Aarseth

 helene.aarseth@sosgeo.uio.no

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Utdanningsmiddelklassens oppslutning om det norske likestillings-prosjektet synes å være motivert av en særegen form for gjør-det-selv-orientering med røtter i en protestantisk etikk. I møte med mer globaliserte familie- og arbeidslivskulturer står denne orienteringen ved en skillevei: De «nye» fedrene som i dag framstår som selve inkarnasjonen av det moderne, kan like gjerne representere et raskt utdøende fenomen.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.