ISSN Online: 1504-3053
ISSN Print: 0800-336X
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 519
Papir, student: kr 360
E-tilgang: kr 519

Institusjon:
Papir: kr 989
E-tilgang: kr 989 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 300 (ekskl. mva.)

Nytt Norsk Tidsskrift

Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt.

Nytt Norsk Tidsskrift er et redaksjonsstyrt tidsskrift. Alle innsendte bidrag blir lest og vurdert av redaksjonens åtte medlemmer, som hovedsakelig dekker følgende fagområder: samfunnsvitenskap, juss, økonomi, litteratur, medisin, og filosofi. I tilfeller der innsendte bidrag faller utenfor redaksjonens kompetanseområde brukes eksterne fagkonsulenter.

Nytt Norsk Tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i henhold til Universitets- og høgskolerådets rangering.

Ansvarlig redaktør:
Cathrine Holst

Redaksjonen:
Anne Kveim Lie
Andreas Carlsson (red.sekr.)
Dag Michalsen
Tore Rem
Gaute Torsvik
Camilla Serck-Hanssen
Øyvind Østerud

Kontakt:
Andreas Carlsson

Redaksjonens adresse:
Nytt Norsk Tidsskrift
Universitetsforlaget
Postboks 508 sentrum
0105 Oslo