ISSN Online: 2000-8325
ISSN Print: 1403-3216
Utgiver: Högskolan i Borås
Open Access

Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Nordisk kulturpolitisk tidskrift er et open access tidsskrift. Tidsskriftet retter seg mot lesere og bidragsytere som er virksomme innen, eller forsker på det kulurpolitiske feltet i de nordiske landene. Tidskriftet publiserer artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk. Redaksjonskomiteén består av forskere fra de nordiske landene.

Tidskriftet ønsker å medvirke til å skape et vitenskaplig forum for kulturpolitisk forskning i Norden og for å spre kulturpolitisk relevant forskning og informasjon til forskere, forvaltninger, kulturinstitusjoner, media og andre interesserte.

Nordisk kulturpolitisk tidskrift søker også å fremme samt stimulere til debatt rundt kulturpolitiske spørsmål. Forutenom vitenskaplige artikler publiserer derfor tidsskriftet reflekterende essay, debattinnlegg, og bokanmeldelser. Disse bidragene må gjerne forfattes av virksomme profesjonelle innenfor det kulturpolitiske feltet.