ISSN Online: 2000-8325
ISSN Print: 1403-3216
Utgiver: Högskolan i Borås
Open Access

Nordisk kulturpolitisk tidskrift

Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift (NKT) er den viktigste kunnskapskanalen om kulturpolitikk i Norden. NKT er et open access-tidsskrift som retter seg mot alle lesere som er interessert i kulturpolitikk, både i forskningsmiljøene, i kulturlivet, i forvaltningen og i mediene og andre deler av samfunnslivet.

Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler fra nordisk og internasjonal kulturpolitisk forskning og utgir anmeldelser og omtaler av nordisk kulturpolitisk faglitteratur. Tidsskriftet kommer ut med to utgaver i året. Jevnlig utgir tidsskriftet spesialnumre om aktuelle temaer. Artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk kan publiseres i tidsskriftet. Redaksjonskomiteen består av forskere fra de nordiske landene.

NKT ble etablert i sin nåværende form i 1997 som etterfølger av Kulturpolitisk tidsskrift. Tidsskriftet finansieres av flere nordiske akademiske institusjoner som huser et kulturpolitisk forskningsmiljø. Högskolan i Borås er ansvarlig utgiver, mens redaksjonen for tiden er lagt til miljøet for kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI.

Besøk tidsskriftets nettside, her.