UtskriftUtskrift
MobilvisningMobilvisning
Lagre referanse (RIS)Lagre referanse (RIS)
A A A
Del:

54. NHR Dom 2007-06-04. Rt. 2007 s. 862

Kontraktsrett. Entreprise. Lempning av dagmulkt.

Ved oppføring av bolighus var monteringen av en peis mangelfull, og det ble inngått avtale om retting. Rettefristen ble ikke overholdt, og det ble tvist om utmålingen av dagmulkt for fristoversittelsen. Høyesterett kom til at det måtte skje en vesentlig reduksjon av dagmulktbeløpet og halverte beløpet. Dissens 3-2.


© Universitetsforlaget

nd/2008/01

Nordisk Domssamling 01/2008

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF av hele heftet

Innhold