UtskriftUtskrift
MobilvisningMobilvisning
Lagre referanse (RIS)Lagre referanse (RIS)
A A A
Del:

14. SHD Dom 2006-06-30. NJA 2006 s. 439

Konkurs. Remburs.

Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige börgenärens, dvs rembursens beneficients, konkursbo. Lagrum: 8 kap 10 § konkurslagen (1987:672) och 55 kap 13 § första stycket rättegångs- balken.


© Universitetsforlaget

nd/2007/01

Nordisk Domssamling 01/2007

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF av hele heftet

Innhold