UtskriftUtskrift
MobilvisningMobilvisning
Lagre referanse (RIS)Lagre referanse (RIS)
A A A
Del:

20. DHR Dom 2005-05-11 UfR 2005 s. 2390

Erstatningsret. Personskade.

Som følge af en lægefejl i 1994 blev en person invalideret og døde i 1999. Méngodtgørelse og erstatning for erhvervsevnetab blev ikke nedsat på grund af dødsfaldet 5 år efter fejlen, heller ikke under hensyn til, at erstatningen tilfaldt afdødes ægtefælle, der samtidig blev tilkendt forsørgertabserstatning (dissens).


© Universitetsforlaget

nd/2006/01

Nordisk Domssamling 01/2006

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF av hele heftet

Innhold