UtskriftUtskrift
MobilvisningMobilvisning
Lagre referanse (RIS)Lagre referanse (RIS)
A A A
Del:

62. NHRKjennelse 2004-09-15. Rt. 2004 s. 1400

Straffeprosess. Kildevern. Ytringsfrihet

To journalister hadde publisert en rekke artikler om dørvakter ved utesteder og deres tilknytning til kriminalitet og kriminelle miljøer. Artiklene inneholdt uttalelser tillagt politikilder. Det ble iverksatt etterforskning for å få klarlagt eventuelle brudd på politiets taushetsplikt, noe som var en viktig samfunnsinteresse. Under henvisning til praksis etter EMK art. 10 om ytringsfrihet, og fordi reportasjene var i ytringsfrihetens kjerneområde, hvor kildevernet er nær absolutt, ble journalistene ikke pålagt å oppgi sine kilder, straffeloven § 125.


© Universitetsforlaget

nd/2005/02

Nordisk Domssamling 02/2005

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF av hele heftet

Innhold