UtskriftUtskrift
MobilvisningMobilvisning
Lagre referanse (RIS)Lagre referanse (RIS)
A A A
Del:

21. SHD Dom 2004-10-14. NJA 2004 s. 566

Trafikskadeersättning.

Vägverket har ansetts inte berättigat till trafikskadeersättning för kostnader avseende vissa åtgärder som utförts på allmän väg efter en trafikolycka. Dissens, dock endast i fråga om motiveringen.

Lagrum: 8, 9 och 11 §§ trafikskadelagen (1975:1410), 5 kap.7 § skadeståndslagen (1972:207) samt 26 § väglagen (1971:948).


© Universitetsforlaget

nd/2005/02

Nordisk Domssamling 02/2005

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF av hele heftet

Innhold