UtskriftUtskrift
MobilvisningMobilvisning
Lagre referanse (RIS)Lagre referanse (RIS)
A A A
Del:

2. NHR Dom 2004-01-21. Rt. 2004 s. 76

Arbeidsrett. Oppsigelse

Etter at en lærer var blitt fast ansatt og hadde tiltrått stillingen, viste det seg at han ikke oppfylte kravene for stillingen. Spørsmål om arbeidsforholdet måtte bringes til opphør etter arbeidsmiljølovens regler eller om det var tilstrekkelig å gjøre avtalerettslig ugyldighet gjeldende. Høyesterett kom til at reelle hensyn tilsa at arbeidsmiljølovens stillingsvernregler måtte anvendes etter tiltredelsen.


© Universitetsforlaget

nd/2005/01

Nordisk Domssamling 01/2005

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF av hele heftet

Innhold