UtskriftUtskrift
MobilvisningMobilvisning
Lagre referanse (RIS)Lagre referanse (RIS)
A A A
Del:

87. SHD Dom 2002-03-20. NJA 2002 s. 142

Bostadsrätt. Dold samäganderätt. Nyttjanderätt.

S.k. dold samäganderätt, som i rättspraxis har godtagits i vissa situationer av familjerättslig karaktär, har ansetts inte kunna uppkomma i en relation mellan två juridiska personer (bostadsrättsföreningar).
Jfr. NDoms. 1959 s. 404, 1980 s. 717, 1981 s. 308 och 1982 s. 359.© Universitetsforlaget

nd/2003/02

Nordisk Domssamling 02/2003

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF av hele heftet

Innhold