ISSN Online: 1504-2898
ISSN Print: 0802-7285
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 559
Papir, student: kr 319
E-tilgang: kr 559

Institusjon:
Papir: kr 879
E-tilgang: kr 879 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 300 (ekskl. mva.)

Norsk antropologisk tidsskrift

Norsk antropologisk tidsskrift er et norskspråklig forum for formidling av sosialantropologisk forskning og meningsytring. Tidsskriftet inneholder originale, empiriske og komparativt funderte artikler, debattinnlegg og bokanmeldelser.

Tidsskriftet er vitenskapelig og praktiserer fagfellevurdering av artiklene. 

Det utgis av Norsk antropologisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget, og med støtte fra Norges forskningsråd.

Norsk antropologisk tidsskrift henvender seg til forskere (antropologer og andre samfunnsvitere), studenter og allment interesserte lesere.

Medlemskontingenten i Norsk antropologisk forening inkluderer abonnement på tidsskriftet.

Norsk antropologisk tidsskrift kommer ut med fire hefter årlig og publiserer på norsk.

Redaktører:
Annelin Eriksen
Kari Telle

Redaktør bokomtaler:
Ørnulf Gulbrandsen

Redaksjonssekretær:
Janne Bjorheim Bøe

Redaksjonens adresse:
Norsk antropologisk tidsskrift
Att: Janne Bjorheim Bøe
Institutt for sosialantropologi
Postboks 7802
5020 Bergen

E-post til redaksjonen:
nat-redaksjon@sosantr.uib.no