ISSN Online: 1504-3061
ISSN Print: 0024-6980
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 1499,-
Papir, student: kr 559,-
E-abonnement: kr 1499,- (inkl. mva.)(med privat/student-abonnement er e-abonnement inkludert)

Institusjon:
Papir: kr 1499,-
E-abonnement: kr 1499,- (eks. mva.)
2-50 Samtidige brukere:
kr 600,- (eks. mva.)pr bruker.

Lov og Rett

Norsk juridisk tidsskrift

Lov og Rett utgir fagartikler, anmeldelser og kommentarer til juridiske problemstillinger og reformspørsmål. Tidsskriftets artikler er ofte sitert og omtalt.

Lov og Rett kom første gang ut i 1962. Tidsskriftet retter seg mot jurister i yrkeslivet, forskere og studenter.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Redaktør
Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær
Markus Jerkø

Redaksjonskomité
Karin M. Bruzelius
Marius Emberland
Arne Fliflet
Gudmund Knudsen
Anne-Karin Nesdam
Jon Petter Rui
Anders Ryssdal
Jens Edvin A. Skoghøy
Ørnulf Øyen

Redaksjonens adresse
Lov og Rett
Inst for privatrett
UiO
PB 6706 St Olavs plass
0130 Oslo