Hardship-klausulenes virkning i norsk rett

av Kine Bjelke Christophersen

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.

 

Kine Bjelke Christophersen

Kine Bjelke Christophersen, født 1986, har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2011). Hun er ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co og er tilknyttet virksomhetsgruppen Handel, Industri og Offentlig Virksomhet. Hun har tidligere studert MBA-fag ved London School of Economics og har Business Certificate fra Columbia University, New York (høsten 2011).

Sammendrag

Artikkelen omhandler virkningen av en inntatt hardship-klausul, når denne underkastes en rettstradisjon som allerede regulerer klausulens tema. Det problematiseres hvilke virkninger hardship-klausulen har for anvendelsen av norsk bakgrunnsrett, og hvilken innvirkning bakgrunnsretten har for at klausulen kan virke etter sitt formål. Artikkelen fokuserer på hardship-klausulenes forhold til prinsippet om misforholdsbegrensning, med en kortere behandling av forholdet til avtaleloven § 36.