Hardship-klausulenes virkning i norsk rett

av Kine Bjelke Christophersen

Kine Bjelke Christophersen

Kine Bjelke Christophersen, født 1986, har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2011). Hun er ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Wikborg, Rein & Co og er tilknyttet virksomhetsgruppen Handel, Industri og Offentlig Virksomhet. Hun har tidligere studert MBA-fag ved London School of Economics og har Business Certificate fra Columbia University, New York (høsten 2011).

Sammendrag

Artikkelen omhandler virkningen av en inntatt hardship-klausul, når denne underkastes en rettstradisjon som allerede regulerer klausulens tema. Det problematiseres hvilke virkninger hardship-klausulen har for anvendelsen av norsk bakgrunnsrett, og hvilken innvirkning bakgrunnsretten har for at klausulen kan virke etter sitt formål. Artikkelen fokuserer på hardship-klausulenes forhold til prinsippet om misforholdsbegrensning, med en kortere behandling av forholdet til avtaleloven § 36.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.