ISSN Online: 1504-3029
ISSN Print: 0023-5415
Utgiver: Universitetsforlaget
Privat:
Papir: kr 679
Papir, student: kr 379
E-tilgang: kr 679

Institusjon:
Papir: kr 1139
E-tilgang: kr 1139 (ekskl. mva.)

Institusjoner kan legge til 2-50 Samtidige brukere:
Pr. bruker: kr 300 (ekskl. mva.)

Kunst og kultur

Kunst og kultur er Norges eldste kunsthistoriske tidsskrift. Tidsskriftet har til hensikt å publisere det beste fra kunsthistorisk forskning, skrevet av ledende kunsthistorikere i Norge, og formidlet med et rikt utvalg illustrasjoner knyttet til stoffet.

Tidsskriftet legger hovedvekt på billedkunst, arkitektur og design/kunsthåndverk, men inneholder også aktuell debatt og bokanmeldelser. Temaene kan være internasjonale eller norske, og spenner fra eldre kunst til dagens kunstuttrykk.

Kunst og kultur retter seg mot fagfolk, studenter og allment kunstinteresserte.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og med støtte fra Norges forskningsråd.

Kunst og kultur kommer ut fire ganger i året.

Redaktør:
Øystein Sjåstad 

Redaksjonssekretær:
Beate Marie Bang

Redaksjonens adresse:
Tidsskriftet Kunst og kultur
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Boks 7014 St. Olavs plass
0130 Oslo

Tel.: (+47) 21 98 20 00

Redaksjonsråd:
Erik Mørstad, Universitetet i Oslo
Jørgen Bakke, Universitetet i Bergen
Terje Borgersen, NTNU
Mai Britt Guleng, Nasjonalmuseet
Elin Kristine Haugdal, Universitetet i Tromsø