Fordeler og ulemper med partsprosessen, særlig med tanke på rollefordelingen mellom dommer og part

av Magne Strandberg

Magne Strandberg

Magne Strandberg (f. 1978) er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han disputerte høsten 2010 på avhandlingen «Beviskrav i sivile saker: En bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger».

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.