Fordeler og ulemper med partsprosessen, særlig med tanke på rollefordelingen mellom dommer og part

av Magne Strandberg

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.

 

Magne Strandberg

Magne Strandberg (f. 1978) er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han disputerte høsten 2010 på avhandlingen «Beviskrav i sivile saker: En bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger».